Marselisborg kendetegnes ved stærke konsulentkompetencer, dyb sektorfaglighed og en særlig evne til at omsætte viden til praksis. Derfor oplever vi en vækst på vores rådgivningsopgaver. I 2016 understøtter vi mere end 65 kommuner samt ministerier og styrelser med at:

 • Implementere reformer på beskæftigelsesområdet
 • Udmønte rehabiliteringsdagsordenen på ældre- og sundhedsområdet
 • Udvikle fremtidens psykiatri på socialområdet
 • Facilitere samskabelse mellem civilsamfundet og offentlige myndigheder

Virksomheden står overfor at udmønte en ambitiøs vækststrategi de næste 3 år. Vildu med på rejsen?

AMBITIØSE KONSULENTER TIL AARHUS og KØBENHAVN

Vi søger konsulenter med et solidt konsulenthåndværk samt sektorkendskab til de brede velfærdsområder, særligt beskæftigelses- og ældreområdet. Opgaverne er mangesidet, og består bl.a. af:

 • Strategiforløb for topledelse i kommunerne
 • Forandrings- og udviklingsprocesser for medarbejdere
 • Kvalitative og kvantitative analyser og evalueringer
 • Styring og ledelse af landsdækkende metodeudviklingsprojekter samt lokale udviklingsforløb i kommunerne

Du har en relevant kandidatuddannelse samt erfaring inden for konsulentbranchen, hvor du har arbejdet med at omsætte analyser og procesforløb til brugbare skriftlige produkter, formidling og strategisk rådgivning. Du kan dog også være i starten af dit karriereforløb eller nyuddannet, hvor du fagligt har været blandt de bedste på din årgang.

Du skal vælge Marselisborg hvis:

 • Du ønsker at blive fagligt og personligt udfordret, og vil være del af en innovativ og veldrevet rådgivningsvirksomhed, som dokumenteret gør en forskel for slutbrugeren.
 • Du ønsker at være del af en virksomhed, som har reel policy-indflydelse på de brede velfærdsområder.
 • Du ønsker at stå i spidsen for landsdækkende udviklingsprojekter og intense rådgivningsprocesser.
 • Du har ambitioner for din karriere, og ønsker at få lagt en plan for dit videre arbejdsforløb.
 • Du ønsker at være del af et tværfagligt og humoristisk miljø, hvor gode kollegaer med et stort drive og et højt fagligt niveau skaber en uformel atmosfære med kort afstand mellem ledelse og konsulenter.

Vi lægger vægt på din faglige- og karrieremæssige udvikling, så du får derfor en ledermentor, som løbende vil følge op på din karriereplan og give sparring på dine konkrete projekter.

ANSØGNING

Ansøgning, CV, eksamensbevis og relevante bilag sendes til Danusan Gnanasegaran dag@marselisborg.org med deadline den 24. marts kl. 12.00.

Der afholdes samtaler i uge 13. Du er velkommen til at kontakte director Dorit Wahl-Brink på 2173 3735 (ældreområdet) eller direktør og partner Lars Buchholt på 5121 1944 (beskæftigelsesområdet).