VI SØGER SOCIALFAGLIGE KONSULENTER MED ERFARING INDEN FOR BESKÆFTIGELSESOMRÅDET TIL VORES REHABILITERINGSCENTER - HOLBÆK

 

REHABILITERINGSCENTER MARSELISBORG er i rivende udvikling hvorfor vi søger ambitiøse socialfaglige konsulenter til vores REHABILITERINGSCENTER - HOLBÆK. Så er du klar til et job der kræver høj faglighed, nytænkning, personlig udvikling, stor medindflydelse, løbende evaluering og dokumentation af vores indsats, så er du lige den medarbejder vi mangler.

 

Kort om os:

Marselisborg har været en aktiv deltager på det arbejdsmarkedspolitiske område siden paradigmeskifte i 2003 hvor der blev indført markante ændringer på beskæftigelsesområdet  herunder  arbejdsevnebegrebet.

 

Vores værdigrundlag hviler derfor på arbejdsevnemetodens grundsyn.  Centralt  står  respekten   for det enkelte individ og troen på, at alle mennesker kan noget og kan udvikles ved at handle. Vi mener, at mennesker generelt set kan mere og andet, end det de på et givet tidspunkt har  prøvet,  og at alle har ressourcer som kan udvikles. Dette skal gøres i samarbejde med borgeren, hvor borgeren har det primære ansvar for sin egen situation. Borgeren skal have indflydelse, lyttes til og have reelt ejerskab på de mål der opstilles. Marselisborg har i de sidste 10 år gennemført en målrettet metodeudvikling inden for sundhed - og beskæftigelsesområdet. Vi har igennem vores "udviklingscentre" indsamlet den praksisviden på området der har ført til Best Practice i flere af landets jobcentre.

 

REHABILITERINGSCENTER MARCELISBORG drives som et "udviklingscenter", hvilket betyder, at indsatsen løbende udvikles og justeres gennem dokumentation af effekten, borgernes progressioner og evaluering af de enkelte aktiviteters virkning. Viden om effekter, virkningsfulde aktiviteter, metoder og redskaber omsættes og formidles til kommunen.

 

Vi tilbyder:

 • Udfordrende arbejdsopgaver der giver dig mulighed for, at udvikle dine kompetencer inden for alle spektra af en beskæftigelsesindsats i en konsulentvirksomhed.
 • Personlig og faglig udvikling via vores laboratorietilgang, idet vi hver uge evaluere vores indsats såvel fagligt som personligt og tager læring af det.
 • En engageret, forandringsvillig og resultatorienteret organisation.
 • Uddannelse i ”Profil” redskabet og ABC-jobplan.
 • Uddannelse til Coach –eget uddannelsesforløb.
 • Tværfaglig samarbejde med vores Praksisvidens Center der udfører konsulentopgaver i landets jobcentre.
 • En virksomhed der er i rivende udvikling med højt til loftet og plads til nye ideer.

Arbejdsopgaver:

 • Profil- og visitationssamtaler.
 • Holdundervisning for borgere i procesforløb.
 • Individuelle samtaleforløb der skaber progression hen imod arbejdsmarked.
 • Job - og praktiketablering, samt opfølgning med borger og virksomhed.
 • Opfølgningssamtaler og sagsbehandling i øvrigt.
 • Rundbordssamtaler med medarbejdere fra jobcenteret og borgere.
 • Udarbejdelse af progressionsrapporter og rehabiliteringsplaner.
 • Undervisning af medarbejdere fra jobcentrene.
 • Screening af sager.
 • Metodeudvikling og dokumentation.

Vi forventer du har følgende kvalifikationer:

 • Du er uddannet socialrådgiver, socialformidler eller har anden relevant baggrund.
 • Dit værdigrundlag bygger på arbejdsevnebegrebets grundsyn.
 • Du har et indgående kendskab til beskæftigelseslovgivningen, herunder sygedagpengeområdet.
 • Du har erfaring eller ønsker brændende at undervise på holdforløb.
 • Du har erfaring i at udarbejde rapporter, job - og rehabiliteringsplaner.
 • Du kan arbejde med progressionsprocesser og empowerment.
 • Du kan bevare overblikket og tilrettelægge dit arbejde i en travl hverdag der kræver du kan arbejde selvstændigt og struktureret.
 • Du har gode kommunikationsevner både skriftlig og mundtligt.
 • Du er fleksibel både når det gælder forskellige opgavetyper og arbejdssteder.

ANSØGNING

Har du spørgsmål til ovennævnte stilling er du velkommen til at kontakte salgsdirektør Anna Søgaard på tlf. 3053 7675, eller afdelingsleder Johan Schmidt på tlf. 2910 0153

Send din ansøgning, CV, eksamensbevis og relevante bilag sendes til Anna Søgaard, an@marselisborg.org, pr. mail. Vi vil løbende indkalde til samtaler.

 

Marselisborg er en privat konsulent-virksomhed, der består af 70 konsulenter med forskellige metodiske og uddannelsesmæssige baggrunde fordelt på afdelinger i København, Aarhus, Frederiksberg, Holbæk, Køge, Hillerød og Odense.