VIL DU UDVIKLE FREMTIDENS ÆLDREOMRÅDE? 

Det får du muligheden for hos konsulentvirksomheden Marselisborg

 

Opgaverne:

Marselisborgs opgaveportefølje spænder fra kvalitative undersøgelser, registeranalyser, kompetenceudvikling til strategisk rådgivning. I 2017 skal vi bl.a. facilitere:

 

  • Udvikling af kommunernes nuværende rehabiliteringsindsats og kommende demensindsats gennem kompetenceudviklingsforløb, organisationsudvikling, strategiforløb, redskabsudvikling m.m.
  • Udmøntning af kommunernes effektiviseringspotentiale. Vi rådgiver om kommunernes håndtering af økonomiske- og organisatoriske udfordringer i visitationen og hjemmeplejen gennem kvantitative og kvalitative analyser.
  • Udvikling af de forebyggende hjemmebesøg. I et landsdækkende projekt afdækker vi,hvorfor nogle ældre takker nej til tilbuddet og anbefaler derudfra,hvordan besøgene i højere grad målrettes disse ældre.
  • Endelig understøtter vi kommunernes forebyggelsesindsats vedr. ældre og ensomhed. Blandt flere tiltag kompetenceudvikler vi medarbejdere og ledere i hjemmeplejen, på plejecentre og i frivillige og foreninger.

Hvis du vil være en del af Marselisborg:

-  Så har du et solidt konsulenthåndværk

Du mestrer at gennemføre workshops, kompetenceudviklingsdage og strategiforløb, men din profil kan også være af mere analytisk karakter. Uanset profil har du flair for at udarbejde redskaber og arbejdsgange, metodebeskrivelser publikationer m.m. Du kommer enten fra konsulentbranchen, eller har konsulenterfaring fra en kommune eller interesseorganisation. Du har en relevant akademisk uddannelsesbaggrund.

 

-  Men du har også grundlæggende sektorfaglig viden om ældreområdet 

Du kender Fælles Sprog 2 og 3, VUM, BUM-modellen m.fl., du har kendskab til de kommunale omsorgssystemer, og du har grundlæggende viden om service- og sundhedslovens rammer og muligheder på ældreområdet.

 

Du skal vælge Marselisborg hvis:

  • Du ønsker at blive fagligt og personligt udfordret, og hvis du vil være del af en innovativ og veldrevet rådgivningsvirksomhed, som dokumenteret gør en forskel for slutbrugeren.
  • Du har ambitioner for din karriere og ønsker at få lagt en plan for dit videre arbejdsforløb.
  • Du trives i en travl hverdag med korte deadlines og kan lide at have mange bolde i luften.
  • Du ønsker at være del af et tværfagligt og humoristisk miljø, hvor gode kollegaer med et stort drive og et højt fagligt niveau skaber en uformel atmosfære med kort afstand mellem ledelse og konsulenter.

ANSØGNING

Ansøgning, CV, eksamensbevis og relevante bilag sendes til Jakob Visti Eriksen jve@marselisborg.org med deadline den 7. november kl.12.00. Der afholdes samtaler i uge 45-46.

Du er velkommen til at kontakte afdelingschef Dorit Wahl-Brink på 2173 3735 eller direktør Jakob Paaske på 5338 7220.

 

 

Marselisborg er en privat konsulent-virksomhed, der består af 70 konsulenter med forskellige metodiske og uddannelsesmæssige baggrunde fordelt på afdelinger i København, Aarhus, Frederiksberg, Holbæk, Køge, Hillerød og Odense.