REHABILITERINGSCENTER MARSELISBORG ER I RIVENDE UDVIKLING – HVORFOR VI SØGER AMBITIØSE FYSIOTERAPEUTER MED ET ARBEJDSMARKEDSMARKEDSRETTET FOKUS
 
Vil du være med til at udvikle og gennemføre den sundhedsfremmende indsats i Marselisborg?
Kan du sikre høj kvalitet og progression i indsatsen for borgere, der står uden for arbejdsmarkedet?
Så søg denne spændende stilling hos os.
 
I Rehabiliteringscenter Marselisborg har vi stor fokus på at udvikle og tilpasse vores indsatser til at matche de målgrupper som vi betjener. Vi drives som et ”udviklingscenter”, hvilket betyder, at vores indsatser løbende udvikles og justeres gennem dokumentation af effekt, progression og evaluering af de enkelte aktiviteters virkning. 
 
Vi er af den overbevisning, at sundhedsfremmende indsatser for mange borgere er et nødvendigt fokus og vigtigt supplement, i styrkelsen af borgerens tilbagevenden til arbejdsmarkedet - hvorfor din viden og praktiske indsigt er værdifuld. 
 
Vi søger Fysioterapeuter med erfaring fra lignende stillinger, hvor den beskæftigelsesrettede indsats er i fokus. Du har måske en supplerende kostvejlederbaggrund og er i stand til at styrke den fysiske og mentale robusthed hos såvel den enkelte, som en gruppe af borgere, f.eks. ved holdtræning eller individuelle samtaler. 
Vi ønsker en indsats, der er hverdagsnær og som kan implementeres som varig ændring, også efter endt forløb.  
 
 
Arbejdsopgaver som fysioterapeut i Marselisborg består af:
•    Holdtræning for forskellige målgrupper 
•    Profil- og visitationssamtaler
•    Individuelle samtaleforløb, der skaber progression 
•    Udvide og synliggøre borgerens ressourcer
•    Praktikplaceringer, opfølgning og evaluering ude i virksomhederne
•    Arbejdsplads- og funktionsevnevurderinger
•    Udarbejdelse af sundhedsprofiler, progressionsrapporter & rehabiliteringsplaner
•    Undervisning af medarbejdere og sagsbehandlere i jobcentrene
•    Metodeudvikling og dokumentation
 
Fysioterapeuterne samarbejder tæt med vores jobkonsulenter og socialfaglige konsulenter i huset. Vi udveksler viden på tværs af fagligheder for at klæde hinanden på, således at vi er i stand til at matche både behov og situation for hver enkelt borger. Endvidere er tæt dialog og samarbejde med de koordinerende sagsbehandlere, som har myndighedsopgaven i kommunerne afgørende for at lykkes og sikre at alle trækker i samme retning.
 
 
I denne stilling får du mulighed for:
•    At udvikle og præge den sundhedsfremmende indsats, ud fra de overordnede rammer i Marselisborg
•    At udnytte og udvikle dine evner og kompetencer indenfor din fysioterapeutiske baggrund, hvor mentale- og kropsbevidste tiltag er metoden for borgerens vej mod vedvarende livsstilsændringer
•    Personlig og faglig udvikling, idet vi løbende evaluerer vores indsats og tager læring heraf
•    Coachuddannelse – et forløb for alle medarbejdere i Marselisborg, som sikre og styrker vores fælles faglighed 
•    En engageret, forandringsvillig og resultatorienteret organisation
•    En ambitiøs virksomhed, der er i rivende udvikling med højt til loftet og plads til nye ideer
 
 
Hvem er vi?
Marselisborg har siden 2003 været en aktiv deltager på det arbejdspolitiske og beskæftigelsesmæssige område. Marselisborg har i de sidste 10 år gennemført en målrettet metodeudvikling inden for sundhed- og beskæftigelsesområdet og indsamlet den praksisviden på området, der har ført til ’best practice’ i flere af landets kommuner.
 
Vores værdigrundlag: Hviler på respekten for det enkelte individ og troen på, at alle mennesker kan udvikle sig ved at handle. Mennesker skal have indflydelse, lyttes til og have reelt ejerskab på de mål, der opstilles. 
 
Vores menneskesyn: Kan formuleres i den aktive sætning: ’Jeg kan’. -  alle mennesker kan noget. Det betyder ikke, at alle mennesker kan lige meget eller kan udvikles til at kunne det samme. Vi tror på, at dette ’Jeg kan’ skabes gennem handlinger og i samvær med andre mennesker. 
 
Du kan se dig selv lykkes og trives i denne stilling fordi du finder arbejdsglæde i at være med til at udvikle et bæredygtigt koncept for forskellige målgrupper af borgere, som alle har brug for din støtte og hjælp til at udvikle og genfinde egne styrker.
 
Du trives med en afvekslende hverdag, med mangeartede opgaver og udfordringer i spændende rammer, der skaber værdi i dit arbejdsliv.Du formår at skabe fokus på sundhed, hverdagsliv og balance/prioriteringer for at genfinde energi og overskud hos den enkelte, så denne rykker sig i en mere vedvarende hensigtsmæssig retning.
 
Som person har du gåpåmod og trives i et tæt samarbejde med dine kollegaer, og samtidig drevet af at være med til at opbygge en meningsfuld indsats og se de færdige resultater bære frugt.
 
Du tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov og ønsker, og gør en forskel.
 
Vi glæder os til at høre fra dig…

ANSØGNING

Har du spørgsmål til ovennævnte stilling er du velkommen til at kontakte salgsdirektør Anna Søgaard på tlf. 3053 7675.
Ansøgning, CV, eksamensbevis og relevante bilag sendes til udviklingschef Malene Lyngby på mail mal@marselisborg.org
Vi indkalder løbende til samtaler.

 

 

Marselisborg er en privat konsulentvirksomhed, der består af 70 konsulenter med forskellige metodiske og uddannelsesmæssige baggrund fordelt på afdelinger i København, Aarhus, Hillerød, Køge, Holbæk, Sorø, Grenå, Vejle og Odense