REHABILITERINGSCENTER MARSELISBORG ER I RIVENDE UDVIKLING – HVORFOR VI SØGER STÆRKE SOCIALFAGLIGE OG AMBITIØSE KONSULENTER

 

Interesseret?
Vil du være med til at skabe en succesfuld beskæftigelsesindsats for borgere som står uden for arbejdsmarkedet, hvor høj kvalitet og progression er grundlaget - og den coachende tilgang fundamentet? Så søg denne spændende stilling hos os.

Vi har i Marselisborg fokus på at udvikle og tilpasse vores indsatser til at matche de målgrupper som vi betjener. Rehabiliteringscenter Marselisborg drives som et ”udviklingscenter”, hvilket betyder, at indsatsen løbende udvikles og justeres gennem dokumentation af effekten, borgernes progressioner og evaluering af de enkelte aktiviteters virkning. 

Marselisborg ønsker at levere den bedste indsats – hver gang – og det stiller store krav til dig i din opgaveløsning, din faglige kvalitet og engagement, men giver også muligheder og plads til nytænkning og personlig udvikling, medindflydelse og fokus på dine kvaliteter og kompetencer. 

 

Vi søger
Socialfaglige konsulenter, med erfaring fra beskæftigelsesområdet både med myndighedsopgaver, men også gerne suppleret med erfaringer fra projektarbejde, undervisning eller anden metodisk indsats for målgrupper i beskæftigelsesindsatsen. 

Du har en uddannelse som socialrådgiver, socialformidler eller anden relevant baggrund. Dit værdigrundlag bygger på arbejdsevnebegrebets grundsyn med en tro på, og tilgang til, at alle mennesker kan udvikles og ønsker at lykkes. Du skal have lysten til at arbejde med empowerment tilgangen og deltage på vores interne coachuddannelse som er fundamentet i vores tilgang til opgaven.  


Samarbejde
Som socialfaglig konsulent vil du skulle samarbejde tæt med vores jobkonsulenter og sundhedsfaglig personale i huset. Udveksle viden på tværs af fagligheder for at klæde hinanden på, således at vi er i stand til at matche målgruppens behov og situation med den stilling/virksomhed som findes til borgeren. Endvidere er en tæt dialog og samarbejde med de koordinerende sagsbehandlere som har myndighedsopgaven i kommunerne afgørende for at lykkes og sikre, at alle trækker i samme retning.


Arbejdsopgaver som socialfaglig konsulent i Marselisborg består derudover af:
•    Holdundervisning for borgere i procesforløb
•    Profil- og visitationssamtaler
•    Individuelle samtaleforløb der skaber progression hen imod arbejdsmarkedet
•    Praktikplaceringer, opfølgning og evaluering ude på virksomhederne
•    Udarbejdelse af progressionsrapporter og rehabiliteringsplaner
•    Rundbordssamtaler med borgere og medarbejdere fra jobcentret
•    Undervisning af medarbejdere og sagsbehandlere i jobcentrene
•    Screening af sager
•    Metodeudvikling og dokumentation

 

I denne stilling får du mulighed for
•    At udnytte dine evner og kompetencer inden for beskæftigelsesområdet
•    Personlig og faglig udvikling, idet vi løbende evaluerer vores indsats og tager læring heraf.
•    At blive en del af en engageret, forandringsvillig og resultatorienteret organisation
•    Coachuddannelse – et forløb for alle medarbejdere i Marselisborg
•    Uddannelse i ”profil” redskabet og ABC-jobplan
•    Tværfaglig samarbejde med vores Praksisvidens center der udfører konsulentopgaver i landets jobcentre
•    En ambitiøs virksomhed der er i rivende udvikling med højt til loftet og plads til nye ideer.

 

Hvem er vi 
Marselisborg har siden 2003 været en aktiv deltager på det arbejdspolitiske og beskæftigelsesmæssige område. Marselisborg har i de sidste 10 år gennemført en målrettet metodeudvikling inden for sundhed- og beskæftigelsesområdet og indsamlet den praksisviden på området der har ført til Best Practice i flere af landets kommuner.

Vores værdigrundlag: hviler på respekten for det enkelte individ og troen på, at alle mennesker kan udvikle sig ved at handle. Mennesker skal have indflydelse, lyttes til og have reelt ejerskab på de mål, der opstilles. 

Vores menneskesyn: kan formuleres i den aktive sætning: ’jeg kan’. -  alle mennesker kan noget. Det betyder ikke, at alle mennesker kan lige meget eller kan udvikles til at kunne det samme. Vi tror på, at dette ’jeg kan’ skabes gennem handlinger og i samvær med andre mennesker. 


Du kan se dig selv lykkes og trives i denne stilling fordi
Du finder arbejdsglæde i at være med til at udvikle et bæredygtigt koncept for forskellige målgrupper af borgere som alle har brug for din støtte og hjælp til at udvikle og genfinde egne styrker.

Du drives af en hverdag der er vekslende med mangeartet opgaver og udfordringer i spændende rammer som skaber værdi i dit arbejdsliv.

Du formår at skabe vedvarende fokus på ressourcer for at genfinde energi og overskud hos den enkelte, så denne rykker sig i en mere vedvarende hensigtsmæssig retning.

Du som person har gåpåmod og trives i et tæt samarbejde med dine kollegaer, og samtidig er drevet af at være med til at opbygge en meningsfuld indsats og se de færdige resultater bære frugt.

Du tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov og ønsker, og gør en forskel.

Vi glæder os til at høre fra dig…

ANSØGNING

Har du spørgsmål til ovennævnte stilling er du velkommen til at kontakte salgsdirektør Anna Søgaard på tlf. 3053 7675.

Ansøgning, CV, eksamensbevis og relevante bilag sendes til udviklingschef Malene Lyngby på mail mal@marselisborg.org 
Vi vil løbende indkalde til samtaler.

 

 

Marselisborg er en privat konsulentvirksomhed, der består af 70 konsulenter med forskellige metodiske og uddannelsesmæssige baggrund fordelt på afdelinger i København, Aarhus, Hillerød, Køge, Holbæk, Sorø, Grenå, Vejle og Odense