Samarbejde på tværs af kommune og civilsamfund er nødvendig for at forebygge og mindske ensomhed

At forebygge ensomhed og social isolation er måske ikke direkte en kommunal opgave, men med de sociale og sundhedsskadelige konsekvenser ensomhed har, var der stort incitament i Hillerød Kommune til at gøre en indsats for at styrke ældres livskvalitet.

Forskning viser, at ensomhed har en ligeså stærk indflydelse på dødeligheden som rygning, alkoholindtag, fysisk inaktivitet og overvægt. Ældre, der oplever ensomhed, har desuden et dårligere helbred, vurderer deres helbred som dårligere og bruger sundhedsvæsenet mere (Kilde: Forebyggelse af ensomhed blandt ældre, Marselisborg 2015)

Derfor tog Hillerød Kommune sammen med Frivilligcenter Hillerød initiativ til samskabelsesprojektet ’Kom med!’ Et projekt der sætter fokus på og undersøger, hvordan kommunens personale og de frivillige foreninger i deres aktiviteter og tilgang til borgere, styrkes i at nå og støtte sårbare og socialt udsatte ældre i at deltage i sociale og aktive fællesskaber.

”Projektet er således målrettet frivilliggrupper, foreninger og kommunalt sundhedspersonale, der på forskellig vis er i kontakt med ældre borgere. Det sker i erkendelse af, at alle parter spiller en central rolle dels i at nå målgruppen. Dels i at tilbyde fællesskaber, der arbejder bevidst med at involvere nye medlemmer”, siger projektets koordinator, Mette B. Nissen fra Frivilligcenter Hillerød.

Ensomhed er en kompleks størrelse.
Ældre, der oplever ensomhed, kan af forskellige grunde være koblet af sociale fællesskaber og aktiviteter, som de før deltog i. Ofte fordi deres livssituation har ændret sig, måske fordi de er blevet alene, har fået en kronisk sygdom, er ramt af en psykisk lidelse som f.eks. depression eller har mistet de nærmeste venner omkring sig. ”Derfor må vi som kommune se, om vi kan aktivere ressourcer, både hos den enkelte borger og i civilsamfundet med henblik på, at gå nye veje i den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i forhold til ældre”, siger afdelingschef for Ældre og Sundhed i Hillerød Kommune, Hella Obel.

Projektets gennembrud

”Et af projektets gennembrud kom i løbet af et kompetenceudviklingsforløb om ensomhed og ældre, der blev afholdt for frivillige foreningsrepræsentanter og kommunal ansatte på ældreområdet”, fortæller Anne Bregenov-Larsen, udviklingskonsulent i Hillerød Kommune. Kompetenceforløbet blev afholdt i samarbejde med Marselisborgkonsulenterne, og baserede sig på et omfattende datagrundlag om ældre og ensomhed. 

På kompetenceudviklingsforløbet blev deltagerne præsenteret for nyeste viden om ensomhed og fik inspiration til, hvordan de hver især kan medvirke til mindske ensomhed og styrke fælleskaber blandt ældre. Marselisborgkonsulenternes kompetenceforløb om ensomhed var med til at skabe mening og motivation om projektets formål og indsatse både internet i kommunen og blandt de frivillige – hvilket vi mener, er en grundlæggende forudsætning for, om det lykkes at samskabe på den lange bane om en problemstilling begge parter føler ejerskab til. 

Hvis du vil vide om samskabelsesprocesser på ældreområdet kontakt: