Holdforløb (4 uger)

Marselisborgs holdforløb er 4 gange om ugen (10 timer) med fokus på håndtering af din arbejds-situation på trods af dine udfordringer. Holdet vil bestå af max. 16 kursister, hvilket skaber grobund for en tryg og tillidsfuld atmosfære. 

Under forløbet fokuserer vi ud fra den coachende tilgang på de særlige opmærksomhedspunker, som er ønskelige at arbejde med for din fremtidige arbejdsmarkedstilknytning.

Her vil der bl.a. være fokus på dine evt. skånebehov og eventuelle udfordringer i forhold til arbejdsmarkedet. I den forbindelse gives der et overblik over de lovgivningsmæssige rammer og handlemulighederne inden for disse rammer.

Du inspireres til at se nye muligheder og potentialer, og får redskaber til at bringe dig selv i spil på en konstruktiv måde. Der vil være fokus på dine ressourcer, værdier, kompetencer, og hvordan de kan komme i spil på en løsningsorienteret måde. Målet er, at du får skabt en plan for et fremtidigt arbejdsliv, der giver mening.