Vores fysioterapeuter har et indgående kendskab til genoptræning og arbejdet med kroniske smerter

 

 

MOTION OG SMERTEMESTRING‚Äč

Vores fysioterapeutiske indsats henvender sig til alle mennesker der har brug for en aktiv indsats der kan hjælpe dem tilbage til arbejdsmarked eller uddannelse, uanset hvilke udfordringer det enkelte menneske har.

Vores fysioterapeut der har et indgående kendskab til genoptræningsområdet og arbejdet med kroniske smerter. Træning kan styrke kroppen og genskabe tillid til, at kroppen kan mestre mere end vi tror. At det enkelte menneske igennem den rette træningsindsats kan reducere den kroniske smertetilstand og derved få et bedre liv herunder arbejdsliv.

Motion og livsstil - Foruden sund kost og søvn er fysisk aktivitet en vigtig faktor for at vi trives og har et godt fundament at leve ud fra. Motion forebygger livsstilssygdomme og er med til at vi kan vedligeholde eller forbedre vores funktionsniveau. Motion er en del af vores kursusforløbet. Det foregår på hold, hvor vi arbejder med øvelser, hvor alle kan deltage. Øvelserne tilrettelægges ud fra deltagernes forudsætninger og er der behov for individuel vejledning er der mulighed for individuelt tilrettelagt forløb.

Bliv ”dus” med din krop - Under forløbet er det vigtigt, at du lærer, hvordan der kommer balance i forholdet mellem kroppens signaler og behov og måden du bruger dig selv på i hverdagen. Det er dig, der er ekspert på din egen krop og vores opgave er at hjælpe dig et skidt videre i forhold til din fysiske formåen. Hvis du har været igennem en længere sygeperiode vil vi hjælpe dig med igen at blive ”dus” med din krop. Når du har tillid til kroppen er det lettere at få lyst og mod på at genoptage arbejdslivet. Der er en stor sammenhæng mellem vores fysiske og psykiske velbefindende, derfor har den fysiske træning en værdi ud over at gøre dig stærkere fysisk – du vil på sigt også mærke mere psykisk overskud. Metoden i holdtræningen er ressourceorienteret så vi vægter at se muligheder frem for begrænsninger. Træningen vil typisk indeholde elementer af let styrketræning, øvelser for smidighed og stabilitet og holdningskorrektion, hvor der er behov for det.  Træningen har til formål at du går herfra med øget kropsbevidsthed og kender dine muligheder. For mange tanker i hovedet kan på sigt gøre os dårligere i stand til at mærke vores krop og dermed bliver det sværere for os at registrere kroppens signaler. Det er en vigtig egenskab at få genskabt i forhold til igen at kunne indgå i arbejdsmarkedet. Du skal gerne opleve at træning gør en forskel for dig og at det er vigtigt at få implementeret fysisk aktivitet i din hverdag.

Åndedrættet – er kroppens motor - I træningen vil vejrtrækningsøvelser være et centralt element. Vi trækker alle vejret, men ofte sker det at vi gør det ufuldstændigt og ikke udnyttet det fulde potentiale, som vejrtrækningen kan give os. En god vejrtrækning har en positiv effekt på nervesystemet i og med at det reducerer unødige spændinger og kan bruges som smertelindring. Desuden kan det dæmpe symptomer som stress, angst og depression.

Et nyt ståsted - Livsstil handler om bevidste valg. Vigtige komponenter er her foruden motion også kost og søvn. I løbet af livet oplever vi omstændigheder, der gør at vi har brug for at finde et nyt ståsted. Det kan være kriser, sygdom eller andre forhold der gør, at vi må orientere os på ny i livet. En del for forløbet handler derfor om mestring af ny livssituation, hvor du bliver præsenteret for forskellige værktøjer og metoder til at komme videre og bevare et positivt fokus. Her er det dig, dine værdier og erfaringer, der bliver sat i spil. 

MOTION OG MESTRINGSFORLØB

Her kan du læse om indholdet i de enkelte moduler i vores "Motion og mestrins-forløb". Hvert modul indeholder en praktisk del med musik og øvelser, samt en mundtlig del med teori og samtale. Alle modulerne er bygget op omkring tilbagevenden til arbejdsmarked.