MARSELISBORG TAGER SELV AKTIV DEL I INTEGRATIONSINDSATSEN

VI HAR ANSAT AHMAD MANSOUR DER ER FLYGTNING FRA SYRIEN

MARSELISBORG TAGER SELV AKTIV DEL I INTEGRATIONSINDSATSEN VI HAR ANSAT AHMAD MANSOUR DER ER FLYGTNING FRA SYRIEN

Det er med stor glæde, at vi kan byde Ahmad Mansour velkommen i Marselisborg fra den 1 august. Han vil sammen med resten af vores super skarpe team står for undervisningen af vores flygtninge i Odense og Holbæk, samt udvikling af vores undervisningsmateriale, nyhedsoplæg og andet it-support. Ahmad har flere års erfaring som underviser og har en master i web teknologi.

"Jeg møder hver dag en masse dygtige og kvalificerede flygtninge i vores forløb. De kommer med alle mulige uddannelses- og erhvervsmæssige baggrunde, som vi matcher i forhold til konkrete job. Det er vigtig for os, at vi hele tiden arbejder målrettet på at den enkelte opnår mulighed for at blive selvforsørgende via et job. Vi ser det ikke som en barriere at de fleste ikke kan tale dansk.Sproget er ikke afgørende for om man kan varetage et job, og deres sproglige færdigheder udvikles væsentligt mere i et job fremfor på skolebænken"  Fortæller virksomhedskonsulent Mohammed Zidan.

"Ahmad Mansour viste allerede på vores undervisningsforløb, at han havde rigtig meget at byde ind med. Han deltog aktivt i undervisningen, støttede op omkring de andre kursister og bød ind med alternative løsninger. Allerede efter 14 dages holdundervisning blev vi enige om at tilbyde ham en praktikplads i Marselisborg. Vi var overbeviste om, at Ahmad kunne byde ind med en masse i forhold til såvel undervisning som it/web support"  Forklarer virksomhedskonsulent Mohammed Zidan.

"Marselisborg er dagligt i kontakt med rigtig mange virksomheder for at skabe jobåbninger til vores flygtninge eller andre udsatte målgrupper. Vi mener derfor det er vigtigt at vi som virksomhed går foran med et godt eksempel på at vi også selv tager aktiv del og ansvar i at få udsatte målgrupper ind på arbejdsmarkedet" Siger direktør Mette Seeberg.

"Jeg er derfor glad for, at vi nu kan tilbyde Ahmad en stilling i Marselisborg. Han har efter kun 6 ugers praktik tydeligt vist, at han kan indfri vores forventninger. Han er en dygtig underviser og kan med sin personlige baggrund som flygtning tale ind til kursisterne ind på sin helt egen måde. Det er en stor fordel for os, at han både kan byde ind på undervisning og it/web support,da han derved kan udfylde en fuld stilling. Vi ser ikke hans manglende sproglige dansk kundskaber som en hindring. Det skal han nok hurtigt lære. Han taler nu dansk hver dag han er på arbejde og hvis der er ord det kniber med at tager vi den på engelsk, arabisk eller tegnsprog" Fortæller direktør Mette Seeberg.

"Jeg blev af Odense kommune henvist til et tilbud hos Marselisborg, som skulle hjælpe mig med at finde et job. Jeg havde været i andre tilbud og praktikforløb så jeg håbede virkelig på at denne gang ville jeg ende med at få et job. Jeg vil gøre alt hvad der skal til for at få et job"  Fortæller Ahmad Mansour.

"Jeg faldt hurtigt til hos Marselisborg, hvor vi taler rigtig meget om arbejdsmarkedet, og hvad vi aktivt selv kan gøre for at få et job. Den tilgang passer rigtig godt til mig. Jeg oplevede,at jeg kunne byde ind med en masse og få en hel masse igen. På holdforløbene startede vi allerede første dag med at vi skulle øve os i at bruge vores dansk, og det er godt for alle på holdet når vi hører hinanden tale dansk. Det kan være svært at tale et sprog man ikke er særlig god til, når andre skal høre en. Men her på holdet var det ok. Vi griner f.eks. rigtig meget, når vi rollespiller vores jobsamtaler på dansk"  Forklarer Ahmad Mansour.

"Jeg blev super glad, da jeg efter kun 14 dages holdundervisning fik tilbudt en praktik hos Marselisborg og det var næsten ikke til at tro på, da de allerede efter 6 uger tilbød mig jobbet. Jeg er faldet rigtig godt til i Marselisborg, hvor jeg har mulighed for at lære nye ting og byde aktivt ind med mine ideer. Samtidig med at jeg bliver bedre til dansk for hverdag der går. Det er næsten ikke til at fatte"  Siger Ahmad Mansour.