Sammen er vi stærkere!

Alle skal med – MARSELISBORG har knækket koden

 

Marselisborg har knækket koden på hvordan selv de mest udsatte borgere kan komme i beskæftigelse. Gennemgang af de seneste resultater viser, at Marselisborg med stor succes har hjulpet de mest udsatte borgere tilbage på arbejdsmarkedet. Effekt af seneste forløb viser 80 % er kommet i job eller job med løntilskud.

Marselisborg har arbejdet målrettet med at kvalificere indsatsen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og kan nu se, at vores gennemarbejdede koncept bærer frugt. Vi er lykkes med, at finde metoder og redskaber som kursisterne profiterer af, og som rent faktisk bringer dem i job.

Der er flere parametre som gør sig gældende for de gode resultater vi nu kan se er en realitet hos vores kursister. Det handler både om vores tilgang til kursisten og troen på, at alle kan udvikle sig ved at handle og skabe forandring for dem selv. Men det handler også om den faglighed og de metoder vi alle arbejder ud fra i Marselisborg.

 

Vejen er empowerment, coaching og jobfokus
For at lykkes med forandringen bruger vi empowerment. Kursisten skal kunne se mening og tage ejerskab til processen i at komme i job. Forløbet i Marselisborg tager altid afsæt i den kognitive coachende tilgang, som understøtter udviklingsprocessen samt fremmer selvindsigt og motivation.

Jobforløbet som de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere har gennemgået, er et målrettet procesforløb, hvor kursister får øje på deres værdier og personlige kompetencer, samt erfaringer og kvalifikationer ud fra deres CV. 

Vores erfaring er, at kursisterne profiterer af den gruppedynamik der opstår i samspil med andre kursister, hvor de som en aktiv deltager og medspiller, oplever at få sparring, anerkendelse, inspiration og et tillidsfuldt netværk i tiden, hvor de er i Marselisborg. Et netværk der for nogle rækker ud over endt forløb. 

Sammen kigger vi på den enkeltes arbejdsværdier, mønstre, forhindringer og nye muligheder. Alt sammen vigtige forudsætninger for vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Disse områder foldes ud hos den enkelte, som opdager, at der heri ligger skjulte skatte og muligheder. Mange beskriver efter endt forløb, at de har genvundet troen på sig selv og kan se nye muligheder.

Ved siden af undervisningen tilbydes endvidere sundhedsfremmende indsatser, der for mange kursister er et nødvendigt fokus og supplement for at styrke den enkeltes forudsætning for at genindtræde på arbejdsmarkedet. Vores fysioterapeuter anvender funktionel træning, som den enkelte nemt kan integrere i sin hverdag og kommende arbejdsliv. Det samme gør sig gældende med vores åndedrætstræning, hvor den enkelte lærer at bruge åndedrættet som et anker i de situationer, hvor de oplever angst eller ubehag. Der er endvidere fokus på life-balance og energiforvaltning mellem arbejde og privatliv.

 

Vi har fokus på job fra dag 1.
Med udgangspunkt i den enkeltes fulde potentiale, kompetencer og erfaring finder vi det helt rigtige jobmatch. Vores udgangspunkt er job fra starten. Rigtig mange af vores kursister har været i et utal af praktikker som ikke er ført til job, hvilket de er rigtig kede. Vi har erfaret at vi rent faktisk godt kan lykkes med job fra starten uden etablering af praktik.
For andre borgere kan praktikken være en mulighed for at afprøve nye jobområder og vejen ind i et job. Marselisborg bruger kun praktikker, hvor der er et reelt job, såfremt praktikken forløber godt. 

 

Marselisborgs DNA:
I Marselisborg gør vi meget ud af at finde de helt rigtige medarbejderprofiler. Marselisborgs dna skal leve i vores medarbejdere. De medarbejdere vi har ansat, har en høj faglig og stærk profil, der indfrier Marselisborgs ambition i opgaveløsningen på beskæftigelsesområdet. Der er således mangeartede fagligheder i spil hos Marselisborg, som bidrager til at målrette og kvalificere den enkelte kursists vej tilbage til arbejdsmarkedet.
 
En vigtig forudsætning for at vi lykkes som professionel virksomhed inden for beskæftigelsesområdet er, at alle medarbejder arbejder ud fra empowerment og den coachende tilgang i et hvert møde med kursisten. Derfor har alle vores medarbejdere en socialfaglig coachuddannelse, via et længere internt uddannelsesforløb. På den måde er der en rød tråd mellem den måde vi møder kursisterne på, de metoder og redskaber kursisterne møder i undervisningen og det jobmål, vi opstiller sammen.