KORTERE VEJ TIL JOB

KORTERE VEJ TIL JOB

 

Marselisborg – Center for udvikling, kompetence og viden

Marselisborg eren dobbeltspecialiseret virksomhed som opererer meden konsulentdel og en rehabiliteringsdel. De to virksomhedsdele opererer indenfor egnefagområder, men samarbejder gennem videndeling og fælles projekter der sikrer, at teori og praksis kontinuerligt påvirker hinanden og udvikles.

 

Marselisborgs rehabiliteringscentre udfører konkrete drifts og anden aktør opgaver for mere end 25 jobcentre indenfor beskæftigelses- og integrationsområdet. Marselisborg har centre placeret syv steder i Danmark, og arbejder ud fra tanken om offentligt-privat samarbejde i forhold til udsatte grupper. På integrationsområdet bruger vi vores erfaringer fra beskæftigelsesområdet som viser, at den mest virksomme indsats er konkrete praktikker med jobmulighed. De flygtninge som er i forløb hos Marselisborg vil således opleve en arbejdsmarkedsrettet indsats, hvor job som slutmål er omdrejningspunkt.

Marselisborgs konsulentvirksomhed leverer analyser og skaber indsigt indenfor hele den offentlig administration på såvel strategisk som operationelt niveau. På beskæftigelsesområdet har Marselisborg medvirket til organisationsudvikling, model- og metodeudvikling samt uddannelses-& temadage i en række kommuner.På integrationsområdet har Marselisborg samarbejdet med flere jobcentre om at udvikle og beskrive integrationsindsatsen for at få indsatsen tilpasset de nye vilkår og rammer på området.

Marselisborg er en privat konsulentvirksomhed, der består af 70 konsulenter med forskellige metodiske og uddannelsesmæssige baggrund fordelt på afdelinger i København, Aarhus, Hillerød, Køge, Holbæk, Sorø, Grenå, Vejle og Odense