KORTERE VEJ TIL JOB

Mød Marselisborg på Stand 3

INTEGRATIONSTRÆF 2017

 

MARSELISBORG er opbygget som en utraditionel konsulent- og anden aktørvirksomhed, hvor vi tilbyder ledelsesrådgivning, organisationsudvikling og analyser inden for beskæftigelse-, ældre, unge-, og socialområdet. 

Samtidig driver vi landsdækkende rehabiliteringscentre, som dagligt udfører en tværfaglig og beskæftigelsesfremmende indsats, der understøtter at udsatte borgere kommer tilbage på arbejdsmarkedet. 

Denne unikke kombination gør MARSELISBORG i stand til at udføre udviklings- og forandringsprocesser på alle niveauer inden for velfærdsområdet, hvor vi kan inddrage faglig ekspertise, viden og praksiserfaring fra såvel vores konsulentvirksomhed som vores rehabiliteringscentre.

 

REHABILITERINGSCENTER MARSELISBORGS primære motivation er at understøtte, at borgere som befinder sig i en udsat situation og på kanten af arbejdsmarkedet, får styrket deres reelle kompetencer, mestringsstrategier, og selvværd. Dette giver den enkelte en grundlæggende tro på, at der findes en bedre fremtid, hvor job og uddannelse er en del af livet. 

På integrationsområdet bruger vi vores erfaringer fra beskæftigelsesområdet som viser, at den mest virksomme indsats er konkrete praktikker der kan udmøntes til jobs. 

Flygtninge som er i forløb hos os vil således opleve en arbejdsmarkedsrettet indsats, hvor job og uddannelse som slutmål er omdrejningspunkt allerede fra første dag på deres forløb.


MARSELISBORGS KONSULENTVIRKSOMHED skaber gennem omfattende analyser indsigt indenfor hele den offentlige administration på såvel strategisk som operationelt niveau. 

På beskæftigelsesområdet har Marselisborg medvirket til organisationsudvikling, model- og metodeudvikling samt uddannelses-& temadage i en række kommuner. 

På integrationsområdet har Marselisborg samarbejdet med fIere jobcentre om at udvikle og beskrive integrationsindsatsen for at få indsatsen tilpasset de nye vilkår og rammer på området.

 

Marselisborg er en privat konsulentvirksomhed, der består af 70 konsulenter med forskellige metodiske og uddannelsesmæssige baggrund fordelt på afdelinger i København, Aarhus, Hillerød, Køge, Holbæk, Sorø, Grenå, Vejle og Odense