NO CURE NO PAY

MARSELISBORG HJÆLPER FLYGTNINGE I JOB

 

Marselisborgs flygtningeindsats i Holbæk skaber bæredygtige løsninger til gavn for den enkelte borger og kommunens samlede økonomi.

Refusionsreformen har skærpet opmærksomheden på, at der leveres reelle job til den enkelte borger og at de rent faktisk ender med at blive selvforsørgende over en længere periode. Det er slut med talrige praktikker, der ikke fører til job. Dette er både til gavn for den enkelte borger, men også for den samlede kommune.

 

Effekt af seneste forløb viser at 70% er kommet i job eller uddannelse
Marselisborg har arbejdet målrettet med at kvalificere indsatsen for flygtninge og kan nu se, at vores gennemarbejdede koncept bærer frugt. Vi er lykkes med at finde metoder og redskaber, som kursisterne profiterer af og som rent faktisk bringer dem i job. Gennemgang af de seneste resultater viser, at Marselisborg med stor succes har hjulpet flygtninge tilbage på arbejdsmarkedet enten i job, IGU eller uddannelse.

 

No cure no pay
Marselisborg tør derfor godt lave indsatser, hvor vi først får betaling, når den enkelte flygtning har været selvforsørgende i job eller uddannelse i mindst 3 mdr. Der er flere parametre, der gør sig gældende for de gode resultater, som vi nu kan se er en realitet hos vores kursister. Det handler både om vores tilgang til kursisten og troen på, at alle kan udvikle sig ved at handle og skabe forandring for dem selv. Men det handler også om den faglighed og de metoder vi alle arbejder ud fra i Marselisborg og som vi ved virker.

 

Vi har fokus på job fra dag 1
Vores udgangspunkt er job fra starten. Rigtig mange af vores kursister har været i et utal af praktikker, som ikke har ført til job. Vi har erfaret at vi rent faktisk godt kan lykkes med etablere job fra starten, uden etablering af forudgående praktik. For andre borgere kan praktikken være en mulighed for at afprøve nye jobområder og vejen ind i et job. Marselisborg bruger kun praktikker, hvor der er et reelt job, såfremt praktikken forløber godt.

 

Bæredygtige løsninger
Med udgangspunkt i den enkeltes fulde potentiale, kompetencer og erfaring finder vi det helt rigtige jobmatch. Når vi finder det rigtige jobmatch skaber vi holdbare job. Det er vigtig for os at borgerne og arbejdsgiverne matcher hinanden. Her har vi både fokus på det egentlige kompetencematch, men kemi skal også passe sammen. På den måde sikrer vi, at ansættelsesforholdet er bæredygtigt.

For mere information, kontakt:

Anna Søgaard
Salgsdirektør

Mobil: 30 53 76 75
Mail: an@marselisborg.org

 

For mere information, kontakt:

Anna Søgaard
Salgsdirektør

Mobil: 30 53 76 75
Mail: an@marselisborg.org

Marselisborg er en privat konsulentvirksomhed, der består af 70 konsulenter med forskellige metodiske og uddannelsesmæssige baggrund fordelt på afdelinger i København, Aarhus, Hillerød, Køge, Holbæk, Sorø, Grenå, Vejle og Odense