Sammen er vi stærkere!

MARSELISBORG er et utraditionelt konsulenthus inden for beskæftigelsesområdet, der både rummer ledelsessparring, organisationsudvikling, uddannelsesforløb, analyser og evalueringer (RÅDGIVNING) samtidig med, at vi udfører vi beskæftigelsesfremmende rehabiliteringsindsats, som dagligt sikrer at udsatte borgere inkluderes på arbejdsmarkedet (JOBRETTET REHABILITERING).

 

Kombinationen af viden og praksis gør os i stand til, at ud føre udviklings- og forandringsprocesser på alle niveauer af beskæftigelsesindsatsen, idet vi kan inddrage faglig ekspertise, viden og praksiserfaring fra såvel vores konsulentvirksomhed som vores rehabiliteringscentre i alle vores opgaveløsninger.

 

Jobrettet rehabilitering

Kom derfor forbi vores ”anden aktør-stand” – nr. 16 – og få en snak om indsatsen for flygtningene, JAF-borgerne, ressourceforløbsborgerne, kontanthjælpsmodtagerne, de sygemeldte m.fl. Få et indblik i, hvordan vi, på et vidensbaseret grundlag, både skaber progression i borgernes arbejdsliv, og samtidig indfrier betydelige besparelses potentialer i den enkelte kommune.

 

Rådgivning
Kig også forbi vores ”konsulentstand” – nr. 17 – og hør nærmere om hvordan vi, med udgangspunkt i vores driftsforståelse af beskæftigelsesindsatsen, understøtter job centrene strategisk, hvordan vi tilfører kompetencer til medarbejdere og ledere, og hvordan vi omsætter kvalitative og kvantitative data til operationaliserbare anbefalinger.

 

 

Marselisborg er en privat konsulent-virksomhed, der består af 70 konsulenter med forskellige metodiske og uddannelsesmæssige baggrunde fordelt på afdelinger i København, Aarhus, Frederiksberg, Holbæk, Køge, Hillerød og Odense.