Sammen er vi stærkere!

MARSELISBORG er et utraditionelt konsulenthus inden for beskæftigelsesområdet, der både rummer ledelsessparring, organisationsudvikling, uddannelsesforløb, analyser og evalueringer (RÅDGIVNING).
Samtidig udfører vi en borgerrettet beskæftigelsesindsats, som dagligt sikrer, at udsatte borgere inkluderes påarbejdsmarkedet (JOBRETTET REHABILITERING).

 

Kombinationen af viden og praksis gør os i stand til at inddrage faglig ekspertise, viden og praksiserfaring fra såvel vores konsulentvirksomhed som vores rehabiliteringscentre i alle vores opgaveløsninger.

 

Jobrettet rehabilitering

Besøg vores stand – nr. 15 – og få en snak om vores indsatser indenfor området som flygtninge, kontanthjælp, sygedagpenge, jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob m.fl. Få et indblik i, hvordan vi, på et vidensbaseret grundlag, både skaber progression i borgernes arbejdsliv, og samtidig indfrier betydelige besparelsespotentialer i den enkelte kommune.

 

Rådgivning
Kig også forbi vores ”konsulentstand” – nr. 17 – og hør nærmere om hvordan vi, med udgangspunkt i vores driftsforståelse af beskæftigelsesindsatsen understøtter job centrene strategisk, hvordan vi tilfører kompetencer til medarbejdere og ledere, og hvordan vi omsætter kvalitative og kvantitative data til operationaliserbare anbefalinger.

 

Oplæg i salen
Husk endelig også lige inden frokost at høre vores direktør Jakob Paaske holde oplæg om, hvordan vi åbner vi op til det faglige rum både som leder og som medarbejder. Jakob vil også komme ind på hvordan vi får vi et tættere samarbejde med virksomhederne med fokus på læreprocesser, som giver mening i arbejdet for og med udsatte borgere.

 

Marselisborg er en privat konsulent-virksomhed, der består af 70 konsulenter med forskellige metodiske og uddannelsesmæssige baggrunde fordelt på afdelinger i København, Aarhus, Frederiksberg, Holbæk, Køge, Hillerød og Odense.