Læringsdag hos REHABILITERINGSCENTER MARSELISBORG 

 

Marselisborg holder løbende læringsdage, så vi hele tiden kan forbedre og udvikle vores koncepter. Vi har fokus på at vi gennem vidensdeling og fælles læring kontinuerligt udvikler vores faglig metoder og indsatsmodeller. Vi vil løbende udfordre status quo for hele tiden at sikre, at vi yder vores bedste.
I fredags holdt vi en super inspirerende læringsdag, hvor alle vores medarbejdere stillede skarpt på, hvordan vi gennem en tværfaglig indsats bedst muligt hjælper udsatte borgere i beskæftigelse. Hver gruppe fremlagde deres bud på, hvordan vi optimerer vores indsatser, så vi kan tilbyde en endnu bedre indsats. Vores mål er at øge vores jobeffekter markant til gavn for såvel jobcentre som den enkelte borger.
Det var en sand fornøjelse, at lytte til de mange nye ideer og forslag. De kommer til at danne fundamentet for det videre arbejde med at finpudse alle indsatserne. Vores medarbejdere er ildsjæle der med entusiasme, begejstring og mod til forandring, inspirerer vores borgere til tro på, at de kan mere og andet end det, de på et givent tidspunkt har prøvet, og at alle har ressourcer, som kan udvikles.

 

 

 

Marselisborg er en privat konsulent- og anden aktør virksomhed, der består af 70 konsulenter med forskellige metodiske og uddannelsesmæssige baggrunde fordelt på afdelinger i København, Aarhus, Sorø, Holbæk, Køge, Hillerød, Vejle, Grenå og Odense.