MARSELISBORGS HISTORIE

2002

Marselisborg blev stiftet under navnet ”Jobcenter Marselisborg” af Beskæftigelsesministeriet.

Målet fra ministeriets side var at skabe en samarbejdspartner til kommunerne og de daværende AF regioner i forhold til at skabe et mere rummeligt arbejdsmarked og i forhold til at undersøge og udvikle modeller til at få borgere på kanten tilbage på arbejdsmarkedet. Vi opnåede særdeles gode resultater, hvor mange sygemeldte, langtidsledige, depressionsramte og psykisk og socialt sårbare fik en plads på arbejdsmarkedet.

 

2004

På baggrund af Marselisborgs bemærkelsesværdige resultater med at skabe høje beskæftigelsesgrader, startede vi i 2004 vores Praksisvidencenter som afdeling i Marselisborg koncernen. Vi ønskede at omsætte vores gode resultater til uddannelser, strategier og ændre holdninger i ministeriet, regionerne, kommunerne og hos den enkelte medarbejder og leder.

Opgaverne var primært uddannelsesforløb og metodeudviklingsprojekter primært i samarbejde med Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Målet var todelt:

For det første at sikre en mere differentieret produktvifte i koncernen ved at samarbejde med daværende Jobcenter Marselisborgs samarbejdspartnere om uddannelses- og udviklingsopgaver.

I forlængelse deraf var målet for det andet, at udbrede og implementere metoderne bag de unikke jobformidlingsresultater, som var blevet skabt i Jobcenter Marselisborg. Gældende for samtlige ydelser var målet at skabe anvendelsesorienterede produkter, som umiddelbart kunne omsættes i driften og skabe en positiv effekt. En tilgang som stadig gennemsyrer vores arbejde.

 

2006

I slutningen af 2005 blev koncernen privatiseret fra Beskæftigelsesministeriet, og fra Strukturreformens planlægning (2006) og realisering (2007) startede arbejdet med at blive jobcentrenes videnscenter. Udgangspunktet for vores vækst var en kombination mellem teori og praksis ud fra følgende logik:

  • Der findes mange jobformidlingsenheder kommunalt (jobcentre) og privat (anden aktør)
  • Der findes mange konsulentvirksomheder
  • Der findes få virksomheder der både fungerer som aktør og konsulentvirksomhed

 

2008

I 2008 foretog vi en reorganisering og stiftede datterselskabet Marselisborg Praksisvidencenter A/S. I perioden frem til 2009 arbejdede vi intensivt med at udvikle vores kernekompetencer – analyse og evaluering, organisationsudvikling, uddannelse og kompetenceudvikling og metodeudvikling.

Tidligere havde Marselisborg en formålsparagraf der betød, at virksomhedens indsats skulle være centreret omkring udvikling af beskæftigelsesområdet og det rummelige arbejdsmarkedet.

Ved overgangen til aktieselskabsformen frafaldt denne bestemmelse, hvorfor Marselisborg Praksisvidencenter udvidede fokus og etablerede nye samarbejdspartnerne på nye områder.

Først og fremmest blev der opstartet projekter inden for ældreområdet. Dels i forhold til den primære målgruppe af ældre borgere (+75 årige), og dels i forhold til organisatoriske og personalemæssige udfordringer, herunder projekter omhandlende reduktion af sygefravær i den kommunale hjemmepleje.

Dernæst blev der opstartet projekter omkring ungeområdet og sundhedsområdet, hvorfor Marselisborg i dag fremstår som et videnscenter inden for den samlede rehabiliteringsindsats.

 

2010

I 2010 kendetegnes Marselisborg Praksisvidencenter som en virksomhed, der gennemfører innovative forandringsmodeller og forløb, hvor kunden efterfølgende kan dokumentere en positiv ændring i driften i et jobcenter, plejecentre, hos anden aktør, hos en privat virksomhed m.fl.

 

2012

I 2012 lægger vi vores to selskaber Marselisborg Beskæftigelse og Marselisborg Praksisvidencenter sammen til et selskab. Fremover skal kompetencerne i endnu større grad anvendes på tværs af virksomhedens afdelinger, kompetencer og medarbejdere.  Vi leverer nu i endnu højere grad end tidligere løsninger, hvor vi både sætter vores konsulentydelser og vores udviklingslaboratorier i spil.

Samlet set bygger vi stadig fagligt på en kombination af kernekompetencer og metoder, der både hver for sig og sammen giver samarbejdspartneren en værdi.

I samme opgave faciliterer vi strategisk rådgivning, gennemfører analyser og evalueringer, implementerer holdningsændringer og sikrer et kompetenceløft inden for specifikke fagområder. Differentierede opgaver, der ellers normalt kræver flere samarbejdspartnere og konsulentvirksomheder.

 

2013

Marselisborg har en position som videnscenter inden for de brede velfærdsområder, og er førende inden for løsningen af komplekse problemstillinger inden for beskæftigelses-, social-, og ældreområdet. Sideløbende udvikler Marselisborg løsninger og modeller til øget samskabelse mellem myndigheder og civilsamfund.


2015

Ny generation

Marselisborg har gennemført ændringer i selskabets ejerstruktur. Bestyrelsesformand og hovedaktionær Michael Dyreholt har i de sidste to år arbejdet med en plan, hvor virksomhedens drift og ejerskab overdrages til nuværende direktion, hvilket nu er effektueret. Efter en grundig og god proces er der foretaget et ”management buy out”, hvor Michael Dyreholt har overdraget sine aktier til den nye ejerkreds, som består af selskabets direktion:

  • Adm. direktør Søren Dinesen
  • Direktør Lars Buchholt Pedersen
  • Direktør Mette Seeberg
  • Direktør Jakob Paaske Jensen
  • CFO Peter Andreasen