Pressemeddelelse

Hartmanns overdrager anden aktør aktiviteter til Marselisborg

Det er i dag offentliggjort, at Hartmanns har valgt at overdrage virksomhedens anden aktør aktiviteter til Marselisborg. Aktiviteterne udgør omkring 30 millioner kroner i årlig omsætning, der er under 10 pct. af Hartmanns totale omsætning på kerneforretningerne search & selection, new placement og vikarforretning. Frasalget er optimalt, også for de 23 medarbejdere som overgår til Marselisborg, fordi anden aktør aktiviteter er Marselisborgs kerneforretning. Hartmanns overdragelse af anden aktør aktiviteter til Marselisborg er et led i Hartmanns nye strategi, hvor man vil bygge ovenpå -kerneforretningen med to nye forretningsområder; consulting og strategic work force.

Vi vil fokusere vores kræfter og nu bygge ovenpå vores eksisterende kerneforretning, der ikke in-kluderer anden aktør aktiviteter. Med den nye strategi i hånden er det oplagt for os at overdrage vores anden aktør aktiviteter til Marselisborg, hvis kerneforretning netop er anden aktør. Vi ser frasalget som en fordel for både os, men især også for de 23 medarbejdere, der nu får en anden -arbejdsgiver i Marselisborg, hvis kerneområde rammer dem og deres forretning, siger Anne-Mette Ravn, CEO hos Hartmanns.

Anne Mette Ravn er meget tilfreds med netop Marselisborg, der er en af de fire store spillere inden for anden aktør aktiviteter i Danmark, fordi der er et værdi- og kompetencemæssigt match til -Hartmanns og de medarbejdere, de nu overtager. I alt er der tale om 23 ud af Hartmanns i alt 110 faste medarbejdere. Jeg ser Marselisborg som en af de bedste på markedet for anden aktør aktiviteter, så det er med ro og tryghed i maven, vi overdrager vores dygtige kollegaer, der nu skal operere under et andet flag.

Godt brand og dygtige medarbejdere 

Hos Marselisborg udtrykker adm. dir. for Søren Dinesen stor tilfredshed med overtagelsen af Hartmanns Jobconsulting: ”Vi har fremsat en offensiv vækststrategi, der kræver kontinuerlig organisk vækst, men også strategiske opkøb inden for vores kerneområder. Vi anser Hartmanns Jobcon-sulting som et perfekt match med store synergimuligheder og fortsat vækst” udtaler Søren Dinesen og pointerer at begge selskaber drives med et grundlæggende ønske om, at hjælpe ledige medborgere videre i arbejdslivet: ”Hartmanns jobconsulting og Marselisborg deler den samme vision om at skabe muligheder for de tusindvis af medborgere, der er havnet udenfor det ordinære arbejdsmarked, udtaler Søren Dinesen, der endvidere pointerer, at Marselisborg med overtagelsen af Hartmanns aktiviteter rykker op blandt de 3 største leverandører af anden aktør ydelser til kommunerne. 

Mette Seeberg, adm. direktør i Marselisborg Work & Life, som er ansvarlig for væksten i Marselisborgs leverandørindsats til jobcentrene, og som kommer til at stå i spidsen for integrationen af aktiviteterne fra Hartmanns, hæfter sig først og fremmest ved den kompetencetilførsel, som handlen giver:

Vi overtager en veldrevet og velkendt enhed fra Hartmanns, der har et gennemgående jobrettet fokus, som matcher mindsettet i Marselisborg Work & Life, men vigtigst af alt, så overtager vi en gruppe meget dygtige medarbejdere med en lang anciennitet hos Hartmanns og på beskæftigelsesområdet, og vi ser frem til at byde dem velkommen og sammen med vores nuværende medarbejderstab få samkørt og udnyttet vores fælles kompetencesæt og derigennem løfte virksomheden yderligere.

Uændrede leverancer til jobcentrene 

Marselisborg overtager alle Hartmanns’ kontrakter og samarbejdsaftaler med jobcentrene, hvortil Mette Seeberg pointerer: ”Vi kommer til at føre de gode produkter og leverancer videre, som Hartmanns har aftalt med jobcentrene, og som vi nu står på mål for juridisk og indholdsmæssigt. Vi tager med det samme kontakt til  vores nye samarbejdspartnere, og går i dialog om et godt fortsat samarbejde”

Fakta

Hartmanns A/S blev stiftet i 1996 af Jan Hartmann og Ronny Saul.

Marselisborg Work & Life har i dag egne jobcentre på 10 forskellige lokationer i Danmark, hvor ledige borger tilbydes hjælp til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Med integrationen af Hartmanns Jobconsulting tilføjer Marselisborg Work & Life 5 nye lokationer og vil således være repræsenteret 15 forskellige steder i Danmark. 

Marselisborg Work & Life overtager 23 medarbejdere fra Hartmanns Jobconsulting, hvilket -bringer den samlede medarbejderstab op på 75. Derudover har Marselisborg Consulting 40 -konsulenter, der rådgiver offentlige kunder. 

Marselisborg er ejet af selskabets partnerkreds, Jakob Paaske, Lars Buchholt, Peter Andreasen, Mette Seeberg og Søren Dinesen, samt Generationsskifte Invest A/S med Jens Heimburger som bestyrelsesformand.

Læs mere ...

keyboard_arrow_up