MARSELISBORG ÆLDRE

 

”Ensomhed blandt ældre – myter og fakta”

Marselisborg har udarbejdet en landsdækkende undersøgelse med deltagelse af knap 9.000 ældre fra hele landet.

Undersøgelsen konkluderer blandt andet, at det at være sammen med andre ikke i sig selv mindsker følelsen af ensomhed; det er nærværet, der tæller. Andre tankevækkende konklusioner er fx: 

  • At ensomhed rammer både på landet og i byen
  • At ensomhed ikke er et spørgsmål om alder alene
  • At ældre, der oplever ensomhed, efterspørger aktiviteter i lokalområdet.​
Inspiration til målretning af de forebyggende hjemmebesøg

Inspiration til målretning af de forebyggende hjemmebesøg

Viden, redskaber og erfaringer til udvikling af praksis

Inspirationskataloget samler den nyeste viden og de første erfaringer med ændringen i Serviceloven 1. januar 2016. De viser, at der især er et behov for udvikling inden for tilrettelæggelse af opsporingsindsatsen, målretning af formidlingen, tilpasning af besøgenes karakter og videreudvikling af indsatsen. Kataloget giver en række konkrete bud på, hvordan, og med hvilke redskaber, man kan arbejde med de fire udviklingsområder for at målrette de forebyggende hjemmebesøg. 

Inspiration til styrkelse af den kommunale demensindsats

Inspiration til styrkelse af den kommunale demensindsats

Udvikling af den kommunale demensindsats

Marselisborg har netop udgivet et inspirationskatalog med fokus på at styrke den kommunale demensindsats. Kataloget giver en række konkrete råd og forslag til, hvor man som kommune kan sætte ind, når man ønsker at udvikle sin demensindsats. Indholdet i kataloget spænder bredt, både i forhold til strategiarbejdet på demensområdet, men også i forhold til at omsætte strategien til fx sammenhængende forløb, tidlig opsporing, rehabilitering af mennesker med demens, den intensive indsats og samarbejdet med civilsamfundet.

Forebyggelse af ensomhed blandt ældre

Viden og inspiration til handling

Denne guide samler viden og erfaringer indhentet gennem et omfattende samarbejde med over 40 kommuner omkring forebyggelse af ensomhed blandt ældre. Målet er at give viden, inspiration og redskaber til, hvordan landets kommuner, i samarbejde med frivillige, kan forebygge og mindske ensomhed lokalt. Guiden indeholder baggrundsviden, inspiration til konkrete handlemuligheder og en lang række konkrete redskaber og metoder.

Potentialer og barrierer for brug af teknologi

Kortlægning af borgere på Frederiksberg, der ikke eller i begrænset omfang anvender IT og velfærdsteknologi

Frederiksberg Kommune ønsker at styrke borgernes uafhængighed, fleksibilitet og tryghed i hverdagen. Brugen af teknologi og velfærdsteknologi er én blandt flere metoder til at understøtte dette mål. For at kunne udmønte dette har Frederiksberg Kommune ønsket mere viden om målgrupperne for indsatserne, herunder de afgrænsede målgrupper, der er beskrevet i Masterplan for Tryghed.