Beskæftigelse NU

Marselisborg udgiver Beskæftigelse NU, der fungerer som jobcentrenes fagblad og kommenterer aktuelle beskæftigelsespolitiske emner

 

 

Beskæftigelses NU 12 / 2014

Beskæftigelse NU 10/2017

 • Leder: Paradigmeskifte?
 • Survey
 • Når virksomhedsindsatsen bliver jobcentrets fællesnævner
 • Samtænkt virksomhedsindsats i Holstebro
 • Supervision kan lyde skræmmende, men er fagligt og personligt gavnligt…
 • Mål, tidsperspektiv og handling

Beskæftigelses NU 12 / 2014

Beskæftigelse NU 12/2014

 • Leder: Paradigmeskifte?
 • Jobcenterchefer: ”Vi tror på Empowerment"
 • Empowerment: Power to the People
 • Empowerment er et helt nyt spor
 • Mentorindsats: Økonomisk priotering og faglig udvikling
 • Rehabiliteringscenter: Landsdækkende rehabiliteringscentre
 • Høj hitrate i Halsnæs
 • Det er sku svært, men nu tror jeg på det
 • Empowerment gennem frivillige mentorer

Beskæftigelses NU 11 / 2014

Beskæftigelse NU 11/2014

Reformprocesserne fortsætter – nu med øget samarbejde med civilsamfundet. Vi ser frem til at skabe bro mellem den professionelle og frivillige indsats sammen med jer.

 • Leder: Frivillige i maskinrummet
 • Frivillighedsbølge skyller ind over jobcentrene
 • Frivillighed i beskæftigelsesindsatsen
 • Frivillige rollemodeller rykker ind i maskinrummet
 • 3 skarpe til ministeren: Hvad skal de frivillige?
 • Rollemodeller i Stevns
 • Hvis det ikke kommer fra hjertet...
 • Beredygtigt besparelsespotentiale i Sorø
 • Udvidet direktion i Marselisborg

Beskæftigelse NU 9/2012

 • Leder: Om lidt går det løs
 • Reformklar: Jobcentrene forbereder sig til reformerne
 • Brobygger i reformtid
 • Kortsigtede resultater og langsigtede effekter: Frigjort besparelsespotentiale i Haderslev
 • Marselisborg 2012: ”Hvad bidrager vi med nu og i fremtiden?”
 • Profil certificering: Dialog- og screeningsværktøj der fremmer dialogen med borgerne
 • Ungeindsatsen: Vejen til beskæftigelse kan være lang – men den findes
 • Frivillighed: Seniorer skal hjælpe arbejdsløse unge
 • Bagsiden: Viden og anbefalinger om udsatte unge opsamles i nyt katalog