ÆldreLiv

Marselisborg udgiver ÆldreLiv, der skaber vidensdeling og erfaringsudveksling på ældreområdet.

 

 

ÆldreLiv 4/2016

Læs Marselisborg seneste nummer af Nyhedsbrevet ÆldreLiv, der denne gang sætter fokus på at stille krav til udvikling. Her kan du både læse om at skabe forandring gennem rehabilitering, få nye øjne på organiseringen samt et særligt fokus på den forventede effekt af værdighedsmilliarden.

ÆldreLiv 3/2014

Vi står som samfund midt i præmissen, at der samtidigt bliver flere ældre og større forventninger til servicen
Fra et bredt politisk spektrum tales der generelt om at styrke området, men samtidig har der i de fl este kommunale budgetforhandlinger været besparelse på indsatsen til ældre.

ÆldreLiv 2/2013

Marselisborg lovede sidste år i første nummer af Ældreliv at bidrage til at styrke rammerne for den gode alderdom ved at anvise implementerbare nye ideer, redskaber og samarbejdsrelationer

Det gør vi så i dette nummer, hvor vi vil videreformidle og forhåbentlig inspirere med eksempler på konkrete frivillige initiativer, præsentation af redskaber til at opspore ensomme ældre, redskaber til at matche de ensomme med aktiviteter i deres nærområde, med guidelines til at skabe et øget samarbejde mellem generationerne og meget mere.

ÆlderLiv 1/2012

Målet med 'Ældreliv' er at etablere et forum, hvor politiske og administrative beslutningstagere samt praktikere og fagpersoner kan finde inspiration til udvikling af ældreområdet 

Det er vores vurdering, at der er efterspørgsel efter et sådan forum, hvilket vi bl.a. ser ved, at 187 beslutningstagere fra 83 kommuner har svaret på surveyen i dette nummer.