MARSELISBORG SOCIAL

Håndbog: Udsatte unge

Lige nu findes der i Danmark mere end 80.000 unge, som hverken er i job eller uddannelse og ikke har været det i mere end 6 måneder, og tallet har over en længere periode været stigende.

I en denne publikation giver Marselisborg svar på, hvad der virker i forhold til at få de udsatte unge tilbage på sporet.

Indsatsmodel: Frivillige rollemodeller

Marselisborg har i samarbejdet med 14 kommuner etableret 13 netværk af frivillige rollemodeller.

Læs i denne publikation hvordan du som kommune eller NGO kan rekruttere ressourcestærke rollemodeller, matche dem med udsatte unge, gennemføre kompetenceudvikling og følge op på netværkets forankring. 

Fortællingskatalog

Hverdagslivet for få generationer siden. 

Marselisborg har gennemført fire forløb med skoleelever og seniorer i tre danske kommuner under titlen ’Fortællinger og IT’. Her har eleverne interviewet seniorerne om et tema vedrørende hverdagslivet for få generationer siden, samtidig med at eleverne har introduceret seniorerne i, hvordan de kan bruge Facebook til blandt andet at skabe og holde kontakten ved lige med familie, venner og bekendte. Dette katalog indeholder 29 artikler, som eleverne har skrevet om seniorernes fortællinger. Kataloget kan blandt andet bruges som inspiration til andre, som ønsker at gennemføre lignende forløb i deres kommuner.  Kataloget er udarbejdet i forbindelse med projekt: ’Solidaritet mellem generationer – sæt ressourcerne i spil’, som finansieres af Social- og Integrationsministeriet.

 

Psykisk sårbare unge

Inspiration til indsatsen med psykisk sårbare unge

Dette er en guide til dig, som til dagligt arbejder med at kvalificere indsatsen for og med psykisk sårbare unge. Guiden formidler viden om udvalgte psykiske lidelser, herunder hvordan de kommer til udtryk, og hvad det er hensigtsmæssigt, at du som fagperson er opmærksom på, når du arbejder med unge med en psykisk lidelse i en beskæftigelseskontekst.

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion

Evaluering - projekt 'Alle børn har lyst til at lære'

I forbindelse med projektet ”Alle elever har lyst til at lære”, iværksat af Amondo, har Marselisborg deltaget som ekstern evaluator i en elevevaluering blandt folkeskoleelever på forskellige klassetrin. Projektets overordnede formål har været at skabe fokus på inklusion i folkeskolen samt at udvikle værktøjer, som kan fremme et inkluderende læringsmiljø.

Inspirationskatalog

Unge mænd med ikke-vestlig baggrund – på vej mod uddannelse og job

Danmark er et uddannelsessamfund – alligevel får mere end hver tredje unge mand med ikke-vestlig baggrund ingen uddannelse. Kataloget giver konkrete bud på, hvad der kan gøre en forskel i indsatsen for at få ikke-uddannelsesparate unge mænd med ikke-vestlig baggrund i uddannelse eller job.
 

Frivillige skaber livskvalitet

Denne inspirationsbog er skrevet til dig, der som offentlig ansat leder eller medarbejder skal samarbejde med frivillige. Bogen består af konkrete råd og redskaber til, hvordan du i praksis samarbejder med frivil- lige foreninger. Bogen består af tre dele:

  • En indledende del, som lægger et grundlag for samarbejdet
  • En del med fire trin og 19 konkrete redskaber til at styrke og udvikle samarbejdet i praksis
  • En afsluttende del med hjælp til de spørgsmål om regler og jura, som kan opstå i samarbejdet

Bogen er udviklet i samarbejde med Ældre Sagen www.aeldresagen.dk, og på deres hjemmesiden kan du også læse mere om emnet.

 

Frivillige unge

Indsatsmanual:
Ressourcestærke unge ledige eller studerende rekrutteres og tilknyttes som frivillige i foreninger eller aktivitetscentre for ældre eller som besøgsvenner. Manualen beskriver i to kapitler gode råd og opmærksomhedspunkter, som man kan arbejde ud fra eller lade sig inspirere af, når man skal rekruttere og fastholde unge frivillige i foreninger, aktivitetscentre eller plejecentre for ældre. Der hører desuden konkrete redskaber til samt en flyer/annonce, som kan downloades nedenfor.