Marselisborg har en rolle i at skabe udvikling og i at implementere nye paradigmer på ældreområdet i forhold til bl.a. øget samskabelse til civilsamfundet, implementering af nye dagsordener, herunder hverdagsrehabilitering og forebyggelse, strategier for specifikke målgrupper, herunder etniske ældre.

 

Marselisborg har netop udgivet et inspirationskatalog med fokus på at styrke den kommunale demensindsats.

Inspiration til styrkelse af den
kommunale demensindsats

Marselisborg har netop udgivet et inspirationskatalog med fokus på at styrke den kommunale demensindsats.

Kataloget giver en række konkrete råd og forslag til, hvor man som kommune kan sætte ind, når man ønsker at udvikle sin demensindsats. Indholdet i kataloget spænder bredt, både i forhold til strategiarbejdet på demensområdet, men også i forhold til at omsætte strategien til fx sammenhængende forløb, tidlig opsporing, rehabilitering af mennesker med demens, den intensive indsats og samarbejdet med civilsamfundet.
 

Viden og inspiration til handling om forbyggelse af ensomhed blandt ældre

Guide til forebyggelse af
ensomhed blandt ældre

Viden og inspiration til handling

Denne guide samler viden og erfaringer indhentet gennem et omfattende samarbejde med over 40 kommuner omkring forebyggelse af ensomhed blandt ældre. Målet er at give viden, inspiration og redskaber til, hvordan landets kommuner, i samarbejde med frivillige, kan forebygge og mindske ensomhed lokalt. Guiden indeholder baggrundsviden, inspiration til konkrete handlemuligheder og en lang række konkrete redskaber og metoder.
 

Aktivtældreliv.dk

Aktivtældreliv.dk

Aktivtældreliv.dk er et redskab til at understøtte kommuner og civilsamfund i at forebygge ensomhed blandt ældre.

www.aktivtældreliv.dk kan kommunen få et intuitivt, søgbart og let overblik over frivillige foreninger og aktivitetstilbud. Alle aktiviteter er beskrevet med udgangspunkt i den nyeste viden om, hvad der motiverer ældre til at udbygge deres netværk. 

Læs mere her

Læs flere publikationer om ældreområdet her