Marselisborg er førende rådgivningsvirksomhed inden for beskæftigelsesområdet, og har i de sidste 10 år udviklet modeller, forløb og redskaber på et operationelt og strategisk niveau, der binder viden og praksis sammen.

Kompetenceudviklingsforløb mellem Jobcentre og A-Kasser

Kompetenceudviklingsforløb mellem Jobcentre og A-Kasser

Med forliget om reform af beskæftigelsesindsatsen er der afsat et betydeligt beløb i perioden 2015 til 2020 (150 mio. kr) til at kompetenceudvikle og videreuddanne ansatte i jobcentre og A-kasser. Alene i 2015 skal der udmøntes 25 mio. kr. nationalt og regionalt. Den regionale kompetenceudvikling, som ansøges i fællesskab mellem jobcentre og A-kasser, skal afvikles inden for følgende temaer:

  • Samarbejdet mellem kommuner og A-kasser
  • Den borgerrettede kontakt – progression for den enkelte borger i en beskæftigelsesrettet kontekst
  • Samarbejdet med virksomhederne
  • Kendskabet til det lokale arbejdsmarked

Marselisborg har udviklet et kompetenceudviklingskoncept, som matcher kompetenceudviklingspuljens intentioner og tematikker, og som tilbydes til jobcentre og A-kasser fra efteråret 2015 og frem. I denne beskrivelse kan du derfor læse Marselisborgs forslag tilet kompetenceudviklingsforløb.

 

Den Socialfaglige Coachuddannelse

Den Socialfaglige Coachuddannelse

Marselisborgs coachuddannelse tilbyder redskaber fra den coachende metode til at ruste dig til at finde muligheder og løsninger til at lære dig selv bedre at kende og mestre de krav, der stilles inden for det sociale område. Målet er, at du vil få et ressourcefokuseret syn på dig selv og borgeren og blive i stand til at identificere valg, konsekvenser af handlinger og nye muligheder. Som eksperter på beskæftigelsesområdet er uddannelsen grundlagt på et dybdegående og velfunderet teoretisk og metodisk fundament, hvor der tages afsæt i de gode erfaringer fra beskæftigelsesområdet. Underviserne har grundlæggende praktisk erfaring fra det kommunale regi og coaching af klienter. De kender derved til de strukturelle og personlige udfordringer, man kan have som socialrådgiver. Der vil løbende blive inddraget relevante cases til at illustrere, hvilket udfordringer og muligheder der kan opstå i mødet mellem klient og socialrådgiver. Det betyder, at undervisningen vil være praksisnær og genkendelig. 

Koordinerende Sagsbehandler

Marselisborg laver kompetenceudvikling på 16 af landets jobcentre

Beskæftigelsesreformernes fokus på en styrket tværfaglig indsats har øget behovet for at opkvalificere de koordinerende sagsbehandlere på landets jobcentre. Derfor har 16 kommuner valgt at indgå samarbejde med Marselisborg om et praksisnært kompetenceudviklingsforløb, som indeholder både undervisning og supervision.

257 koordinerende sagsbehandlere, fagkonsulenter og ledere vil i forløbet blive bedre rustet til at håndtere udfordringerne med de udsatte ledige og hjælpe dem i processen med at opnå eller bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet.

For at sikre, at opkvalificeringen reelt indarbejdes i den daglige praksis på jobcentrene, kombinerer forløbet teori på uddannelsesdagene, praksisviden fra jobcentrene og Marselisborg samt on-job-training og supervision.

Med sin stærke sektorfaglighed og mangeårige erfaring med kompetenceudvikling på jobcentrene er Marselisborg godt klædt på til at udvikle praksisnære undervisningsforløb og sikre implementering efterfølgende.  Marselisborg har en unikt sammensat konsulentstab, der kan undervise på et højt teoretisk og fagligt niveau og som kender praksis fra det koordinerende arbejde i Marselisborgs rehabiliteringscentre.

Forløbene er støttet med STAR’s pulje til opkvalificering af den koordinerende sagsbehandler.

For mere information kan du kontakte: 
Jakob Paaske 
Direktør

Tlf:  53 38 72 20
Mail: jpj@marselisborg.org