Marselisborg understøtter dagsordenen i at skabe øget samarbejde mellem myndigheder, sektorområder og civilsamfundet.

 

Vi arbejder for det første på et strategisk niveau, hvor i løser opgaver for ministerier, styrelser og kommuner. Vi arbejder også på et operationelt niveua, hvor vi konkret omsætter strategi, dagsorden og ønske om øget samskabelse til konkrete initiativer:

  • Læs om frivillige rollemodeller, hvor voksne ressourcepersoner hjælper udsatte unge videre i livet
  • Se AktivtÆldreliv.dk, hvor social isolerede og ensomme ældre matcher med frivillige tilbud i lokalområdet

Læs om hvordan vi uddanner medarbejdere i Ikast-Brande kommune til at søge samarbejde med de frivilligedagsorden

Frivillige unge

Indsatsmanual:
Ressourcestærke unge ledige eller studerende rekrutteres og tilknyttes som frivillige i foreninger eller aktivitetscentre for ældre eller som besøgsvenner. Manualen beskriver i to kapitler gode råd og opmærksomhedspunkter, som man kan arbejde ud fra eller lade sig inspirere af, når man skal rekruttere og fastholde unge frivillige i foreninger, aktivitetscentre eller plejecentre for ældre. Der hører desuden konkrete redskaber til samt en flyer/annonce, som kan downloades nedenfor.

Læs og download her

Frivillige skaber livskvalitet

Denne inspirationsbog er skrevet til dig, der som offentlig ansat leder eller medarbejder skal samarbejde med frivillige. Bogen består af konkrete råd og redskaber til, hvordan du i praksis samarbejder med frivil- lige foreninger. Bogen består af tre dele:

En indledende del, som lægger et grundlag for samarbejdet
En del med fire trin og 19 konkrete redskaber til at styrke og udvikle samarbejdet i praksis
En afsluttende del med hjælp til de spørgsmål om regler og jura, som kan opstå i samarbejdet

Bogen er udviklet i samarbejde med Ældre Sagen www.aeldresagen.dk, og på deres hjemmesiden kan du også læse mere om emnet.

Læs og download her