Marselisborg arbejder med at metodeudvikle indsatsen på socialområdet og på at skabe sammenhæng til beslægtede sektorer, herunder civilsamfundet.

 

Psykisk sårbare unge

Psykisk sårbare unge

Inspiration til indsatsen med psykisk sårbare unge

Dette er en guide til dig, som til dagligt arbejder med at kvalificere indsatsen for og med psykisk sårbare unge. Guiden formidler viden om udvalgte psykiske lidelser, herunder hvordan de kommer til udtryk, og hvad det er hensigtsmæssigt, at du som fagperson er opmærksom på, når du arbejder med unge med en psykisk lidelse i en beskæftigelseskontekst.

Læs mere her
 

Unge mænd med ikke-vestlig baggrund

Inspirationskatalog

Unge mænd med ikke-vestlig baggrund
– på vej mod uddannelse og job


Danmark er et uddannelsessamfund – alligevel får mere end hver tredje unge mand med ikke-vestlig baggrund ingen uddannelse. Kataloget giver konkrete bud på, hvad der kan gøre en forskel i indsatsen for at få ikke-uddannelsesparate unge mænd med ikke-vestlig baggrund i uddannelse eller job.

Læs mere her

 

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion

Evaluering - projekt 'Alle børn har lyst til at lære'

I forbindelse med projektet ”Alle elever har lyst til at lære”, iværksat af Amondo, har Marselisborg deltaget som ekstern evaluator i en elevevaluering blandt folkeskoleelever på forskellige klassetrin. Projektets overordnede formål har været at skabe fokus på inklusion i folkeskolen samt at udvikle værktøjer, som kan fremme et inkluderende læringsmiljø.

​Læs mere her