Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling

Dette kompetenceudviklingsforløb henvender sig til dig og dine kollegaer, som arbejder med forsikrede ledige og jobparate ledige. I er som en del af jobcenteret og a-kasserne de vigtigste aktører i de lediges/medlemmers ledighedsforløb, og I skal gennem fælles samtaler bringe jeres kompetencer, viden og rådgivning koordineret og effektivt i spil til gavn for lediges jobsøgning.  

Jobcentre og a-kasser på Fyn har valgt at indgå samarbejde med Marselisborg om et kompetenceudviklingsforløb. Formålet med kompetenceudviklingsforløbet er, at du efter forløbets afslutning vil opleve, at du føler dig bedre rustet til at skabe et unikt møde med de ledige på samtaleniveau, men også på organisatorisk niveau, hvor konkrete redskaber og metoder skal understøtte dig i at gennemføre samtaler med høj kvalitet med vægt på reel involvering i de lediges jobsøgning med fokus på jobrettet rådgivning, empowerment og tæt opfølgning på den enkeltes jobsøgning og rådighed.  

 

Nærmere bestemt er målet, at du vil:

  • Opleve at have fået en fælles forståelse for det beskæftigelsespolitiske genstandsområde og den aktuelle reformdagsorden
  • Opleve at få et fælles billede af, hvad hhv. A-kasser og jobcenter kan bidrage med i samtaleforløbet
  • Opleve at have fået tilført kompetencer til at arbejde med borgerinddragelse og progression i den jobrettede samtale
  • Opleve at have fået styrkede kompetencer i forhold til samtalefaglighed, herunder kompetencer i forhold til den jobrettede samtale, den motiverende samtale og anvendelsen af centrale IT-redskaber
  • Anvende tillærte teknikker og redskaber i dit daglige arbejde, som i væsentlig grad udgør en del af fundamentet i den jobrettede beskæftigelsesindsats

 

Kompetenceudviklingsforløbet er sammensat af 7 undervisningsdage, som er bygget op om 3 grundlæggende moduler:

  • MODUL 1:  Viden om arbejdsmarkedet og beskæftigelsesindsatsen
  • MODUL 2:  Samarbejdet, herunder rådighed og jobsøgningsstrategier og CV, løntilskud, praktikker mv. 
  • MODUL 3:  Samtaleforløbet