Pressemeddelse

Marselisborg får ny investor med til fremtidig vækst

Marselisborg A/S

Generationsskifte Invest A/S køber 65 % af konsulent- og aktørvirksomheden Marselisborg – Center for Udvikling, Kompetence & Viden A/S. De 5 partnere, med adm. dir. Søren Dinesen i spidsen fortsætter som aktionærer, og udgør fortsat ledelsen fremadrettet.

Søren Dinesen, som kom til Marselisborg i 2006, beskriver at virksomhedens udvikling har været drevet af, at det i dag er helt naturligt, at kommunerne samarbejder med private: ”Marselisborg har siden 2002 været en af pionererne i at levere beskæftigelsesforløb til borgerne længst væk fra arbejdsmarkedet, og til at levere konsulentydelser målrettet kommunernes kernevelfærdsområder. Marselisborg startede egentlig som et projekt under Beskæftigelsesministeriet, men blev allerede en privat virksomhed i 2008. Der er sket meget i mindsettet omkring offentligt-privat samarbejde siden, og i dag anvender mere 30 kommuner vores ydelser indenfor jobrettet rehabilitering, og mere end halvdelen af landets kommuner anvendte vores konsulent- og rådgivningsydelser i 2017”

Marselisborg Consulting 

Marselisborgs konsulentydelser består i at rådgive kommunerne omkring strategier og driftsmæssige problemstillinger indenfor beskæftigelsesområdet, ældreområdet og socialområdet. Selskabets konsulentafdeling, Marselisborg Consulting, har kontorer i København og Aarhus og tæller 30 konsulenter. 

Marselisborg Work & Life 

Marselisborgs beskæftigelsesforløb er målrettet borgere, som har brug for ny motivation, nye kompetencer og en ny retning for at kunne indtræde på arbejdsmarkedet. Denne del af selskabet, ”Marselisborg Work & Life”, har hovedkontor i Odense samt 7 andre kontorer fordelt over hele landet, idet det er af afgørende betydning at være i tæt samspil med de lokale jobcentre. 

”Det konstant øgede fokus på at få borgere, der i dag er på kontanthjælp, sygedagpenge og integrationsydelse m.m., i beskæftigelse, har betydet at kommunerne udover at opruste internt også anvender private aktører til løse opgaverne. Det er vores overbevisning, at der vil være et marked i vækst og hvor de virksomheder, der har en meget veldokumenteret track record har gode muligheder”, udtaler Jens Heimburger fra Dansk Generationsskifte A/S. Der samtidig understreger, at der ikke er tale om en traditionel case med generationsskifte. ”Det har været meget afgørende for os, at partnerkredsen fortsætter med en betydelig andel, og at de fremtidige planer først og fremmest kommer fra partnerne. Vores opgave er at være med til at sparre på det strategiske niveau og sikre rammerne for den fortsatte vækst”

Søren Dinesen beskriver selv virksomhedens største udfordringer de kommende år, som en ”beskæftigelseshistorie” – der handler om at kunne rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere. ”Essensen af vores forretning er benhårdt fokus på, at levere værdi for pengene til kommunerne, hvilket betyder, at vores virksomhed er et krævende sted at være. Det tiltrækker heldigvis dygtige personer, men flaksehalsen for os kan muligvis blive rekruttering”, uddyber Søren Dinesen. 

Fakta om Marselisborg A/S: 

Marselisborg blev stiftet under navnet ”Jobcenter Marselisborg” af Beskæftigelsesministeriet i 2002. 

  • Målet fra ministeriets side var, at skabe en samarbejdspartner til kommunerne og de daværende AF-regioner, der kunne skabe et mere rummeligt arbejdsmarked, samt undersøge og udvikle modeller til, at få borgere på kanten tilbage på arbejdsmarkedet. I 2008 blev Marselisborg privatiseret og udvidede fokusset til social- og ældreområdet. Den nuværende partnergruppe overtog i 2015 ejerskabet i selskabet. 

Partnergruppen består af: 

  • Adm. direktør Søren Dinesen 
  • Direktør Lars Buchholt Pedersen 
  • Direktør Mette Seeberg 
  • Direktør Jakob Paaske Jensen 
  • CFO Peter Andreasen 

Selskabet beskæftiger 100 medarbejdere fordelt med hhv. 30 i Consulting og 70 i Work & Life. Yderligere information på www.marselisborg.org 

Fakta om Generationsskifte Invest A/S: 

Generationsskifte Invest A/S er et dansk, privatejet investeringsselskab, der administreres af Dansk Generationsskifte A/S. Yderligere information på www.danskgenerationsskifte.dk 

keyboard_arrow_up